Hợp âm dạo (Như Quỳnh & Thế Sơn): [D] | [D] | [Bm7] | [Em] | [D] | [D] | [Bm7] [Am] | [G] | [Gbm] | [Bm7]-[Em] | [A]-[D] | [D] Hoa phượng [Gbm] rơi đón mùa [D] thu tới [Dbm]-[Bm] Màu lưu [G] luyến nhớ quá [Gb] thu ơi [Bm] Ngàn phượng rơi......