Lời bài hát

Hợp âm dạo (Giang Tử):

 

Một mai qua cơn mê,
xa cuộc đời bềnh bồng
Anh lại về bên em ,
Ngày gió mưa không còn
Nên đường dài thật dài,
Ta mặc tình rong chơi

Cùng nhau ta sẽ đi,
Sẽ thăm bao nơi xưa,
Xuôi một thuở lênh đênh,
Ta sẽ thăm từng người,
Sẽ đi thăm từng ta đường,
Sẽ vô thăm từng nhà -

ĐK:
Tình người sau cơn mê vẫn xanh
Dù bao tháng năm đau thương dập vùi -
Trường xưa vắng ta nay ta lại về
Cùng theo lũ em học hành như xưa -

Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng
Suối về ngọt quê hương ,
Mười ngón tay em dài
Vun cuộc tình thật đầy,
Mơ toàn truyện trên mây -

Còn tôi như cánh chim,
Sẽ bay đi muôn phương
Mang về mầm xanh tươi, -
Khi lá hoa thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành
Hái đem cho mọi người -.


-

ĐK:
Tình người sau cơn mê vẫn xanh
Dù bao tháng năm đau thương dập vùi -
Trường xưa vắng ta nay ta lại về
Cùng theo lũ em học hành như xưa -

Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng
Suối về ngọt quê hương ,
Mười ngón tay em dài
Vun cuộc tình thật đầy,
Mơ toàn truyện trên mây -

Còn tôi như cánh chim,
Sẽ bay đi muôn phương
Mang về mầm xanh tươi,
Khi lá hoa thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành
Hái đem cho mọi người -

Còn tôi như cánh chim,
Sẽ bay đi muôn phương
Mang về mầm xanh tươi, -
Khi lá hoa thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành
Hái đem cho mọi người

-

Sheet nhạc bài: QUA CƠN MÊ

Hợp âm