Lời bài hát

 

Ðứng ngơ ngẩn phố xuân nhỏ coi anh như thằng khờ
Nếu như là trái me nhỏ sẽ không ngại ngần
Nếu như là bướm xuân nhỏ cho anh cây vợt đẹp
Sáng áo màu nắng trong nhỏ như quên thẹn thùng

Ðứng ngơ ngẩn phố xuân nhỏ coi anh như thằng khờ
Nếu như là trái me nhỏ sẽ không ngại ngần
Nếu như là bướm xuân nhỏ cho anh cây vợt đẹp
Sáng áo màu nắng trong nhỏ như quên thẹn thùng

Phố xuân ngại ngùng
Rượt bắt mùa xuân trên phố xuân
Mơ màng áo trắng trong trời xuân
Bướm xuân thẹn thùng
Rượt bắt mùa xuân trên phố xuân
Bướm lượn như có như là không

Ðứng ngơ ngẩn phố xuân nhỏ coi anh như thằng khờ
Nếu như là trái me nhỏ sẽ không ngại ngần
Nếu như là bướm xuân nhỏ cho anh cây vợt đẹp
Sáng áo màu nắng trong nhỏ như quên thẹn thùng

Ðứng ngơ ngẩn phố xuân nhỏ coi anh như thằng khờ
Nếu như là trái me nhỏ sẽ không ngại ngần
Nếu như là bướm xuân nhỏ cho anh cây vợt đẹp
Sáng áo màu nắng trong nhỏ như quên thẹn thùng

Phố xuân ngại ngùng
Rượt bắt mùa xuân trên phố xuân
Mơ màng áo trắng trong trời xuân
Bướm xuân thẹn thùng
Rượt bắt mùa xuân trên phố xuân
Bướm lượn như có như là không

Sheet nhạc bài: PHỐ XUÂN

Hợp âm

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Pho_xuan-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]