Sheet nhạc bài: NGƯỜI MẸ

Hợp âm

Lời bài hát

 
Tôi muốn làm hạt nắng, để đến bên mẹ
Ươm lên mái tóc để tóc sáng lóng lánh
Tôi muốn làm ngọn gió, để đến bên mẹ
Hôn lên đôi mắt hằn sâu dấu chân chim
Sợi tóc màu mây trắng, Mẹ kể con nghe
Ngày xưa mẹ truyền cơm qua vách cấm
Vượt qua ngàn gian khó, Mẹ vẫn ung dung
Lòng thủy chung, Mẹ Việt Nam... sáng ngời
Tôi muốn làm hạt nắng, để đến bên mẹ
Ươm lên mái tóc để tóc sáng lóng lánh
Tôi muốn làm ngọn gió, để đến bên mẹ
Hôn lên đôi mắt hằn sâu dấu chân chim
Sợi tóc màu mây trắng, Mẹ kể con nghe
Ngày xưa mẹ truyền cơm qua vách cấm
Vượt qua ngàn gian khó, Mẹ vẫn ung dung
Lòng thủy chung, Mẹ Việt Nam... sáng ngời