Hợp âm dạo (Lam Trường): [A] | [G] | [A7] [Em/G] | [A][A] | [G] | [A7] | [Em/G] | [A] [A] | [G] | [A7] | [Em/G] | [A][G] | [Esus4] | [A] Một ngõ vắng xôn [A] xao nằm trong lòng phố [Gb] lớn Một tiếng nói yêu [Bm] thương cho......