Lời bài hát
 Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau Bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao Lời vui thắm thiết đưa trao như khi mới gặp nhau Nhưng anh ơi ngày mai ta cách xa Anh kinh đô tôi phải về miền xa Biệt ly ai khéo gieo chi lên bao mái đầu xanhNhớ hàng phượng thắm ven đường mỗi lúc chiều buông Tan tác rơi cài lên mái tóc xanh Với ...bóng dáng ai chiều ấy Nâng niu tà áo biết nói gì khi chia lyAnh nghe chăng ngoài kia hoa vẫn rơi Bên xác hoa âu sầu vì tả tơi Ngàn ve buông tiếng nỉ non như thương cho người đi Thôi chia tay cạn ly vui chúc đi Ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau Dù thời gian có phôi pha ta không bao giờ quênHôm nay đây còn vui trông thấy nhau Bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao Lời vui thắm thiết đưa trao như khi mới gặp nhau Nhưng anh ơi ngày mai ta cách xa Anh kinh đô tôi phải về miền xa Biệt ly ai khéo gieo chi lên bao mái đầu xanhNhớ hàng phượng thắm ven đường mỗi lúc chiều buông Tan tác rơi cài lên mái tóc xanh Với ...bóng dáng ai chiều ấy Nâng niu tà áo biết nói gì khi chia lyAnh nghe chăng ngoài kia hoa vẫn rơi Bên xác hoa âu sầu vì tả tơi Ngàn ve buông tiếng nỉ non như thương cho người đi Thôi chia tay cạn ly vui chúc đi Ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau Dù thời gian có phôi pha ta không bao giờ quên

Sheet nhạc bài: NGÀY TẠM BIỆT

Hợp âm