Hợp âm NGÀY ĐẦU MỘT NĂM   Hợp âm dạo (Băng Tâm – Capo I.): [A] | [A] | [C#m] | [F#m] | [E] | [A] | [A] Ngày đầu một [A] năm, giữa tiền [Bm] đồn heo [E] hút xa [A] xăm [E]-[A] Có người lính [F#m] trẻ, đón mùa [Bm] xuân bằng phiên......