Sheet nhạc bài: MỪNG TUỔI MẸ

Hợp âm

Lời bài hát

 
Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần
Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay
Như gió như mây bay qua đời con,
Như gió như mây bay qua thời gian.
Ôi Mẹ của tôi!
Mẹ già ... như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi
Mồ côi ... tội lắm ai ơi
Đói cơm khát nước biết người nào lo.
Đói cơm khát nước biết người nào lo.
Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin,
Tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ.
Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới.
Mỗi mùa xuân tới ... con mừng tuổi Mẹ