Intro (Đàm Vĩnh Hưng): [Gbm] | [Bm] | [Db] | [Gbm] | [Gbm] [Gbm] | [Abm] | [Db] | [Gbm] Mùa [Gbm] xuân nói với em điều [Db] gì? Mà [Gbm] sao mắt em vui [E/B] thế? Tình yêu nói với em câu [A] gì? Mà sao [Bm] tôi thấy em bâng [Db] khuâng Mẹ......