Sheet nhạc bài: MÙA XUÂN GỌI

Hợp âm

Lời bài hát

MÙA XUÂN GỌI - Đàm Vĩnh Hưng
Điệu: Disco
Intro:
Mùa xuân nói với em điều gì?
Mà sao mắt em vui thế?
Tình yêu nói với em câu gì?
Mà sao tôi thấy em bâng khuâng
Mẹ ơi sáng nay xuân về
Mẹ trông ra ngoài hiên nắng,
Mẹ mong đứa con xa nhà,
Rồi mùa xuân anh ấy sẽ về .
Mùa xuân hát trên cánh đồng,
Gọi màu xanh đến vô cùng
Mùa xuân hát trong nắng vàng,
Gọi trời cao gió xôn xao
Mùa xuân hát trên môi người,
Gọi niềm vui đến mỗi ngày
Mùa xuân hát trong tim người,
Gọi tình yêu mãi ban đầu
Mùa xuân nói với em điều gì?
Mà sao mắt em vui thế?
Tình yêu nói với em câu gì?
Mà sao tôi thấy em bâng khuâng
Mẹ ơi sáng nay xuân về
Mẹ trông ra ngoài hiên nắng,
Mẹ mong đứa con xa nhà,
Rồi mùa xuân anh ấy sẽ về .
Mùa xuân hát trên cánh đồng,
Gọi màu xanh đến vô cùng
Mùa xuân hát trong nắng vàng,
Gọi trời cao gió xôn xao
Mùa xuân hát trên môi người,
Gọi niềm vui đến mỗi ngày
Mùa xuân hát trong tim người,
Gọi tình yêu mãi ban đầu
Mùa xuân hát trên cánh đồng,
Gọi màu xanh đến vô cùng
Mùa xuân hát trong nắng vàng,
Gọi trời cao gió xôn xao
Mùa xuân hát trên môi người,
Gọi niềm vui đến mỗi ngày
Mùa xuân hát trong tim người,
Gọi tình yêu mãi ban đầu