Lời bài hát

 

Một ngày không có em, là lòng anh tan nát
Cả trời mây u ám, thời gian vẫn âm thầm
Âm thầm hằn trên bia đá xanh
Một ngày không có em, là lòng anh se thắt
Cả ngàn cây im tiếng, chịu tang khóc mối tình
Mối tình như nghĩa trang lạnh lùng

ĐK:
Đường mây lối gió ai người hay
Tình yêu chấp cánh ra biển khơi
Trời cao man mác xanh nghìn đời
Bụi hồng lấm gót kiếp thương vay
Mùa không lạnh mà sao hồn băng giá

Một ngày không có em, tuổi hồng thành vô nghĩa
Tình chờ còn chưa mất, tình yêu đã tan tành
Tan tành tựa sương khói chiều hoang...

Một ngày không có em, là lòng anh tan nát
Cả trời mây u ám, thời gian vẫn âm thầm
Âm thầm hằn trên bia đá xanh
Một ngày không có em, là lòng anh se thắt
Cả ngàn cây im tiếng, chịu tang khóc mối tình
Mối tình như nghĩa trang lạnh lùng

ĐK:
Đường mây lối gió ai người hay
Tình yêu chấp cánh ra biển khơi
Trời cao man mác xanh nghìn đời
Bụi hồng lấm gót kiếp thương vay
Mùa không lạnh mà sao hồn băng giá

Một ngày không có em, tuổi hồng thành vô nghĩa
Tình chờ còn chưa mất, tình yêu đã tan tành
Tan tành tựa sương khói chiều hoang...

Sheet nhạc bài: MỘT NGÀY KHÔNG CÓ EM

Hợp âm