Lời bài hát
Hợp âm dạo (Thanh Hà):-  -  -  -  -- Chiều chủ nhật buồn Nằm trong căn gác đìu hiu Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều Trời mưa, trời mưa không dứt Ô hay mình vẫn cô liêu -Chiều chủ nhật buồn Nằm trong căn gác đìu hiu Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều Bạn bè rời xa chăn chiếu Bơ vơ còn đến bao giờChiều chủ nhật buồn Nằm trong căn gác đìu hiu Tôi xin em năm ngón tay thiên thần Trong vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi Tôi tôi xin năm ngón tay em đi vào cô đơn. -  -Chiều chủ nhật buồn Nằm trong căn gác đìu hiu Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều Bạn bè rời xa chăn chiếu Bơ vơ còn đến bao giờChiều chủ nhật buồn Nằm trong căn gác đìu hiu Tôi xin em năm ngón tay thiên thần Trên vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi Tôi tôi xin năm ngón tay em đi vào cô đơn.Chiều chủ nhật buồn lặng nghe gió đi về Chiều chủ nhật buồn lặng nghe gió đi về Chiều … chiều .....

Sheet nhạc bài: LỜI BUỒN THÁNH

Hợp âm