Lời bài hát

 

Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội
Những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu làng bao xanh.
Ngang lưng làng quan họ xanh xanh.
Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ.
Tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao người ơi.
Nón quai thao nói gì người ơi.

ĐK:

Người ơi, làng quan họ quê tôi.
Cửa đình hồ bán nguyệt, chị Cả tựa mạn thuyền.
Anh Hai ngồi bẻ lái, quan họ về mà là về trao duyên.
Ấy quan họ về, là về trao duyên ơ hơ…
Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ.
Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ.
Xin gửi cả ánh trăng quê mình.
Trong lời hát tiễn anh lên đường.

(Hát lại đoạn 1 và tiếp):

Người ơi, làng quan họ quê tôi.
Những năm bom Mỹ thả, loan phượng vẫn ăn xoài.
Hương thơm đồng lúa chín.
Quan họ về mà là về trao duyên.
Ấy quan họ về là về trao duyên ơ hớ...
hững đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ.
Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ.
Xin gửi cả ánh trăng quê mình.
Theo lời hát nhắn ai nhớ về làng quan họ quê tôi.
Làng quan họ quê tôi.
Về quan họ quê tôi,
Làng quan họ quê tôi…

Sheet nhạc bài: LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI

Hợp âm