Hợp âm dạo (Hồng Nhung & Bằng Kiều): [Gm7] | [F] | [G][F] | [G] | [F] | [Gm]-[F] | [Gm] Giọt mưa nào rơi thật [Bb] êm trên phố [F] phường Mùi hương nào thơm thật [Bb] thơm trong gió [F] thoảng Và em đợi anh đợi [Bb] anh như đã [F]......