Khi [C#m] tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh Khi tóc [A] thầy bạc trắng [B] chúng em đã [E] lớn khôn rồi Thời gian trôi nhanh [F#m] mau Cầu Kiều [Abm] thầy đưa qua sông Tuổi ấu thơ như hoa [Abm] nở dưới mái [C#m] trường Một con đò sang [E] ngang, ôi......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Khi_toc_thay_bac_trang_1-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]