Lời bài hát

IM LẶNG ĐÊM HÀ NỘI - Thu Phương

Intro:

 

Chỉ  còn ...mùa hoa sữa nồng  nàn ... 
trong căn pḥòng  nhỏ  
Đêm cuối  thu ... trăng lạnh mờ  sương  
Chỉ  còn ... nỗi im lặng  phố khuya  
Không gian  dạ hương sâu thẳm  
Từng tiếng chim  đêm khắc  khoải vọng về  

 

Chỉ còn mênh mông gương  hồ,
Hiu  hắt soi những cây bàng  lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương  hồ,
Từng hàng cây góc phố  
Ngây ngô  nhìn nhau
Chỉ còn hơi ấm  mối t́ình đầu
Anh đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn em  còn em, im lặng đến tê người  

 

 

Chỉ  còn ...mùa hoa sữa nồng  nàn ... 
trong căn pḥòng  nhỏ  
Đêm  cuối thu ... trăng lạnh mờ sương  
Chỉ  còn ... nỗi im lặng  phố khuya  
Không gian dạ hương sâu thẳm 
Từng tiếng chim đêm , khắc khoải vọng về

 

Chỉ còn mênh mông gương  hồ,
Hiu  hắt soi những cây bàng  lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương  hồ,
Từng hàng cây góc phố  
Ngây ngô... nhìn nhau  
Chỉ còn hơi  ấm mối t́ình  đầu
Anh đi có đôi lần nhìn lại  
Chỉ còn em còn em ,
im lặng đến tê người  

Chỉ  còn ...mùa hoa sữa  nồng nàn ... 
Trong căn pḥòng nhỏ  
Đêm  cuối thu ... trăng lạnh mờ sương  
Chỉ  còn ... nỗi im lặng  phố khuya  
Không gian dạ hương sâu thẳm  
Từng tiếng chim đêm ,
Khắc khoải ... vọng về  

...

Sheet nhạc bài: IM LẶNG ĐÊM HÀ NỘI

Hợp âm