Chỉ [Em] còn mùa hoa sữa nồng [C] nàn trong căn pḥòng [B7] nhỏ Đêm cuối [Am6] thu trăng lạnh mờ [B7] sương Chỉ [Em] còn nỗi im lặng phố [C] khuya không gian dạ hương sâu [Am6] thẳm Từng tiếng chim [B7] đêm khắc khoải vọng [Em] về Chỉ còn mênh mông gương......