Sheet nhạc bài: HUYỀN THOẠI MẸ

Hợp âm

Lời bài hát

Intro (Ngọc Linh):
  
 
 
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa.  
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù.
Mẹ ngồi dưới cơn mưa.  
Mẹ lội qua con suối,
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối,
Tiễn con qua núi đồi.
Mẹ chìm trong đêm tối,
Gió mưa tóc che lối con đi.  
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa.  
Mẹ về đứng dưới mưa
Che từng căn hầm nhỏ
Xóa sạch vết con về
Mẹ ngồi với cơn mưa  
Mẹ là gió uốn quanh,
Trên đời con thầm lặng
Trong câu hát thanh bình.
Mẹ làm gió mong manh.  
  
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa.  
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù.
Mẹ ngồi dưới cơn mưa.  
Mẹ lội qua con suối,
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối,
Tiễn con qua núi đồi.
Mẹ chìm trong đêm tối,
Gió mưa tóc che lối con đi.  
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa.  
Mẹ về đứng dưới mưa
Che từng căn hầm nhỏ
Xóa sạch vết con về
Mẹ ngồi với cơn mưa  
Mẹ là gió uốn quanh,
Trên đời con thầm lặng
Trong câu hát thanh bình.
Mẹ làm gió mong manh.  
Mẹ là nước chứa chan,
Trôi giùm con phiền muộn
Cho đời mãi trong lành
Mẹ chìm dưới gian nan…  
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa.  
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ... ngày xưa.