Intro: [Dm] | [Bb]-[Am] | [Dm] | [Am]-[Dm] | [F]-[Bb] | [C] | [Am] | [Dm ] Lệnh vua hành quân [Bb] trống kêu [F] dồn, [A7] Quan với quân lên [Dm] đường, [C] Đoàn ngựa xe cuối [Dm] cùng, [C7] Vừa đuổi theo lối [F] sông. [Bb] Phía cách [Gm] quan [C] xa......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Hon_vong_phu_I-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]