Hợp âm dạo (Như Quỳnh): [C] | [Dm] | [Em7] | [Gsus4][Dm] | [Em] | [Dm][C] Qua một rừng [C] hoang gió núi theo [Dm] sang giũ bụi đường [C] trên vai [Am] Hái [G] cây hoa [F] dại lẻ loi bên [Gsus4] đường gọi  [G] hoa trinh [C] nữ [C] Hoa [A] trinh......