Sheet nhạc bài: HÁT MỪNG

Hợp âm

hat-mung_001

Lời bài hát

HÁT MỪNG - Tốp ca thiếu nhi
Điệu: Chưa chọn
Cùng múa hát nào, cùng cất tiếng ca.
Mừng đất nước ta sống vui hòa bình.
Mừng Tây Nguyên mình đời sống ấm no.
Nổi tiếng trống chiêng đó đây chào mừng.
Cùng múa hát nào, cùng cất tiếng ca.
Mừng đất nước ta sống vui hòa bình.
Mừng Tây Nguyên mình đời sống ấm no.
Nổi tiếng trống chiêng đó đây chào mừng.
Cùng múa hát nào, cùng cất tiếng ca.
Mừng đất nước ta sống vui hòa bình.
Mừng Tây Nguyên mình đời sống ấm no.
Nổi tiếng trống chiêng đó đây chào mừng.
Cùng múa hát nào, cùng cất tiếng ca.
Mừng đất nước ta sống vui hòa bình.
Mừng Tây Nguyên mình đời sống ấm no.
Nổi tiếng trống chiêng đó đây chào mừng.