Sheet nhạc bài: HÁT MỪNG Xem bản hợp âm

  Cùng [F] múa hát nào, cùng cất tiếng [C] ca. Mừng [Bb] đất nước [F] ta sống vui hòa [Bb] bình. Mừng [C] Tây Nguyên [F] mình đời [C] sống ấm [Bb] no. Nổi tiếng trống [C7] chiêng đó [F] đây chào mừng. Cùng [F] múa hát nào, cùng cất tiếng [C] ca. Mừng......