Gió mùa xuân [C] tới cánh hồng tươi thắm trong nắng vàng Muôn bướm tung [Dm] bay [G] mang sắc tươi phô cùng trời [C] sáng [G] Gió mùa xuân [C] tới bóng hồng tha thướt trong nắng đào Kiếp sống cô [Dm] đơn [G] mơ ước ôm trong lòng hoa [C] tươi Xuân......