Lời bài hát

 

Năm tháng đội mưa rừng, ngày đêm vùi sương núi

Em vẫn chờ vẫn đợi, vẫn đợi anh về

Em vẫn đợi anh về, như buồn căng đợi gió

Như trời xanh đợi chim, như lòng em khát anh

Như đời khát hoà bình.... Chờ phút giây bình yên

Đợi đạn bom ráo tạnh... Để được ngồi bên anh

Để được ghen để được hờn, dể thương để được giận

Để thành chồng thành vợ và để cùng hôn con!

Bình yên và chiến tranh, mùa xuân và bão tố

Ngày mai hay quá khứ mãi mãi là bên anh

Năm tháng đội mưa rừng, ngày đêm vùi sương núi

Em vẫn chờ vẫn đợi, vẫn đợi anh về

Em vẫn đợi anh về, như buồn căng đợi gió

Như trời xanh đợi chim, như lòng em khát anh

Như đời khát hoà bình... Chờ phút giây bình yên

Đợi đạn bom ráo tạnh... Để được ngồi bên anh

Để được ghen để được hờn, để thương để được giận

Để thành chồng thành vợ và để cùng hôn con!

Bình yên và chiến tranh, mùa xuân và bão tố

Ngày mai hay quá khứ mãi mãi là bên anh

Bình yên và chiến tranh, mùa xuân và bão tố

Ngày mai hay quá khứ mãi mãi là bên anh

Mãi mãi là bên anh, mãi mãi là bên anh

Sheet nhạc bài: EM VẪN ĐỢI ANH VỀ

Hợp âm