Hợp âm dạo (Don Hồ): [Gm] | [Gm] | [Dm/F] [Em7] | [Cm] | [F][F] | [Bb] | [Gm] | [Gm] [Dsus4] | [Cm] | [Eb][Gm] | [Eb] | [Gm] Đưa [Gm] em về dưới [Bb] mưa, nói [Eb] năng chi cũng [Dm] thừa Như [F] mưa đời phất [Ab] phơ, chắc [F]......