Năm [Cm] xưa anh phá núi em mở [Gm] đường Trên đỉnh Trường [Bb] Sơn đồi [C7] núi chập [Fm] trùng Năm nay cũng những bàn tay Lấp hố [Cm] bom xây cuộc [G7] sống Tự [Cm] hào nào bao cô [Ab] gái, tự hào nào những chàng [Eb] trai Tuổi thanh [G] niên......