Intro (Phương Anh) – Capo I.: [G] | [C] | [D]-[G] | [D] | [G] [G] | [G] | [C] | [Am] | [D]-[G] [G] Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan [Em] Tiếng pháo [Am] vui vang đó [C] đây ôi rộn [D] ràng [G] Kìa mùa xuân đang đến trước [Em]......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Doan_ca_xuan-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]