Sheet nhạc bài: ĐÒ TÌNH LỠ CHUYẾN

Hợp âm

Lời bài hát

ĐÒ TÌNH LỠ CHUYẾN - Phương Diễm Hạnh
Intro (Bolero):
 
Anh đi lính, em cũng vừa lên mười
Anh về phép, em thường sang nhà chơi
Em bá cổ đòi quà anh xin lỗi
Lỡ quên rồi, xin khất nhé bé ơi.
Trăng non khuyết trăng đến rằm cũng tròn
Em càng lớn, trông càng xinh đẹp hơn
Không nũng nịu vòi quà anh cho nữa
Má em hồng nghe nhắc chuyện ngày xưa
Thế rồi con sáo sang sông
Thế rồi bé đi lấy chồng
Lời yêu anh chưa kịp ngỏ
Biết trách ai đây rượu tình pha men cay.
Duyên sẽ lỡ, em đã về tay người
Bên chồng mới quên dần bóng hình tôi
Xuôi bến mộng thuyền tình em nên chuyến
Chốn giang đầu tôi lỡ con đò duyên.
 
 
Anh đi lính, em cũng vừa lên mười
Anh về phép, em thường sang nhà chơi
Em bá cổ đòi quà anh xin lỗi
Lỡ quên rồi, xin khất nhé bé ơi.
Trăng non khuyết trăng đến rằm cũng tròn
Em càng lớn, trông càng xinh đẹp hơn
Không nũng nịu vòi quà anh cho nữa
Má em hồng nghe nhắc chuyện ngày xưa
Thế rồi con sáo sang sông
Thế rồi bé đi lấy chồng
Lời yêu anh chưa kịp ngỏ
Biết trách ai đây rượu tình pha men cay.
Duyên sẽ lỡ, em đã về tay người
Bên chồng mới quên dần bóng hình tôi
Xuôi bến mộng thuyền tình em nên chuyến
Chốn giang đầu tôi lỡ con đò duyên.
Xuôi bến mộng thuyền tình em nên chuyến
Chốn giang đầu tôi lỡ con đò duyên.
Xuôi bến mộng thuyền tình em nên chuyến
Chốn giang đầu tôi lỡ con đò duyên