Lời bài hát

 

Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi.

Hôm qua em tới trường, Mẹ dắt tay từng bước ơ
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp.

Chim đùa theo trong lá, cá dưới khe thì thào
Hương rừng chen hương cốm, em tới trường hương theo.

Trường của em be bé, nằm lặng giữa rừng cây ơ
Cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay.

Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi.

Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi.

Hôm qua em tới trường, Mẹ dắt tay từng bước ơ
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp.

Chim đùa theo trong lá, cá dưới khe thì thào
Hương rừng chen hương cốm, em tới trường hương theo.

Trường của em be bé, nằm lặng giữa rừng cây ơ
Cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay.

Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi.

Sheet nhạc bài: ĐI HỌC

Hợp âm

Di hoc 01_001

Di hoc 02_001