Lời bài hát
 Đi học về, là đi học về Em vào nhà em chào cha mẹ Cha em khen rằng con rất ngoan Mẹ âu yếm hôn lên má em.Đi học về, là đi học về Em vào nhà em chào cha mẹ Cha em khen rằng con rất ngoan Mẹ âu yếm hôn lên má em.Đi học về, là đi học về Em vào nhà em chào cha mẹ Cha em khen rằng con rất ngoan Mẹ âu yếm hôn lên má em.Đi học về, là đi học về Em vào nhà em chào cha mẹ Cha em khen rằng con rất ngoan Mẹ âu yếm hôn lên má em.Đi học về, là đi học về Em vào nhà em chào cha mẹ Cha em khen rằng con rất ngoan Mẹ âu yếm hôn lên má em.Đi học về, là đi học về Em vào nhà em chào cha mẹ Cha em khen rằng con rất ngoan Mẹ âu yếm hôn lên má em.

Sheet nhạc bài: ĐI HỌC VỀ

Hợp âm