Hợp âm CƠN ĐAU TÌNH ÁI   [Gm] Ðau! Từ đáy [Cm7] trái tim ta buồn đau! Ðau! Suốt [Bb] bấy lâu, ta vẫn đau, vẫn mang u [Gm] sầu Nhìn nắng [Cm7] hắt hiu, ôi nắng yêu, theo [F7] nhau khoe mầu Bay [Bb] trên trời cao nắng [D7] chiếu. [Gm] Ta vẫn thương ta,......