Lời bài hát
 Ðau! Từ đáy trái tim ta buồn đau! Ðau! Suốt bấy lâu, ta vẫn đau, vẫn mang u sầu Nhìn nắng hắt hiu, ôi nắng yêu, theo nhau khoe mầu Bay trên trời cao nắng chiếu.Ta vẫn thương ta, vì nhớ mãi tên người xa. Ta thương ta vì xót xa em trong áo hoa, khiến ta hững hờ. Vì nhớ tiếng ca, em ôm ấp ta đêm dạ hội ngọc ngà. Câu ca làm rung cõi nhớ.Ðau! Bằng sáng biếc cao nơi biển xanh. Ðau! Với áng mây bay vút mau khiến ta u sầu. Nhìn nắng hắt hiu, ôi nắng yêu, theo nhau khoe mầu Bay trên trời cao nắng chiếu...Ta vẫn thương ta, vì nhớ mãi tên người xa. Ta thương ta vì xót xa em trong áo hoa, khiến ta hững hờ. Vì nhớ tiếng ca, em ôm ấp ta đêm dạ hội ngọc ngà. Câu ca làm rung cõi nhớ. Vâng còn, còn đau mãi mãi đau. Đau, còn mãi thương đau – – – – - .

Sheet nhạc bài: CƠN ĐAU TÌNH ÁI (Mal)

Hợp âm

La maladie D'amour-Con dau tinh ai 01_001

La maladie D'amour-Con dau tinh ai 02_001

La maladie D'amour-Con dau tinh ai 03_001