[Em] Xuân đã đem mong nhớ trở về [B7] Lòng cô [Em] lái ở [B7] bến sông [E] kia [B7] Cô hồi [Em] tưởng lại ba xuân [B7] trước [Em] Trên bến cùng [Am] ai đã nặng [Em] thề Nhưng [B7] rồi người khách tình xuân ấy Đi biệt không [Em] về [Am] với......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files10/Co_lai_do-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]