Lời bài hát
Hợp âm dạo (Ái Vân):      Trên đường về nhớ đầy  Chiều chậm đưa chân ngày  Tiếng buồn vang  trong mây  Tiếng buồn vang  trong mây Chim rừng quên  cất cánh  Gió say tình  ngây ngây  Có phải sầu vạn  cổ Chất trong hồn chiều  nay  Chất trong hồn  chiều nayTôi  là người lữ khách  Màu chiều khó  làm khuây  Ngỡ lòng mình là  rừng Ngỡ hồn mình là  mây Nhớ nhà châm điếu thuốc Khói huyền bay  lên cây -Trên đường về nhớ đầy  Chiều chậm đưa chân ngày  Tiếng buồn vang  trong mây  Tiếng buồn vang  trong mây…      Trên đường về nhớ đầy  Chiều chậm đưa chân ngày  Tiếng buồn vang  trong mây  Tiếng buồn vang  trong mây Chim rừng quên  cất cánh  Gió say tình  ngây ngây  Có phải sầu vạn  cổ Chất trong hồn chiều  nay  Chất trong hồn  chiều nayTôi  là người lữ khách  Màu chiều khó  làm khuây  Ngỡ lòng mình là  rừng Ngỡ hồn mình là  mây Nhớ nhà châm điếu thuốc Khói huyền bay  lên cây -Trên đường về nhớ đầy  Chiều chậm đưa chân ngày  Tiếng buồn vang  trong mây  Tiếng buồn vang  trong mây…

Sheet nhạc bài: CHIỀU

Hợp âm