Lời bài hát
 Đừng tin vào lời ong bướm đó là hố sâu là cạm bẫy tình yêu, Đừng theo phù phiếm xa hoa, đừng gieo nên tội là kẻ bạc tình, Làm sao ở đời biết trước ai thật ai ngay, để còn biết mà yêu, Lòng người đổi trắng thay đen vì sao em lại làm kiếp đa tình.Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian, Giống như con ong vàng thích yêu tình ái mật ngọt, Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đắng cay. Quay về đi, về đi em hỡi. Em đã sai hãy làm lại từ đầu, Anh vẫn thương vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường…Đừng tin vào lời ong bướm đó là hố sâu là cạm bẫy tình yêu, Đừng theo phù phiếm xa hoa, đừng gieo nên tội là kẻ bạc tình, Làm sao ở đời biết trước ai thật ai ngay, để còn biết mà yêu, Lòng người đổi trắng thay đen vì sao em lại làm kiếp đa tình.Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian, Giống như con ong vàng thích yêu tình ái mật ngọt, Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đắng cay. Quay về đi, về đi em hỡi. Em đã sai hãy làm lại từ đầu, Anh vẫn thương vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường…

Sheet nhạc bài: CẠM BẪY TÌNH YÊU

Hợp âm