Lời bài hát
Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoanThứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắngThứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoanChủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần... Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoanThứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắngThứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoanChủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần... Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoanThứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắngThứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoanChủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần... Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoanThứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắngThứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoanChủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần...

Sheet nhạc bài: CẢ TUẦN ĐỀU NGOAN

Hợp âm

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files07/Ca_tuan_deu_ngoan.swf” width=”690″ height=”840″]