Thứ hai là ngày đầu [D] tuần, bé hứa cố gắng chăm [Em] ngoan Thứ ba thứ tư thứ [A] năm, ngày nào cũng luôn cố [D] gắng Thứ sáu rồi đến thứ [G] bảy, cô cho bé phiếu bé [Em] ngoan Chủ nhật cả nhà đều [A] vui vì bé ngoan suốt [D] tuần…......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files07/Ca_tuan_deu_ngoan.swf” width=”690″ height=”840″]