Sheet nhạc bài: CẢ TUẦN ĐỀU NGOAN

Hợp âm

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files07/Ca_tuan_deu_ngoan.swf” width=”690″ height=”840″]

Lời bài hát

Hợp âm CẢ TUẦN ĐỀU NGOAN - Xuân Mai
Điệu: Disco
Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng
Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần...
 
Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng
Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần...
 
Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng
Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần...
 
Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng
Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần...