Lời bài hát
Hợp âm BƯỚM HOA  Trời bình minh lướt theo chiều gió, bướm bay bướm bay chàng đi tìm yêu Đầu cành muôn đóa hoa hàm tiếu, lả lơi mỹ miều, chú bướm đa tình Vườn hồng hoa ẩn sau màn lá, cánh phong kín hương nàng chưa hề yêu Đời nàng trông những con bướm tơ Nàng không ước mơ, đời hoa thơ trinh Bướm tình tứ ngắm hoa hồn say sóng xuân, lòng tràn yêu mơ Hoa hổ ngươi trên cành, tình trong ngẩn ngơ nhưng vờ làm duyên Bướm liền khoác cánh nhung, cùng hoa sánh đôi thề nguyền lưu luyến Đóa hoa hé môi đào tươi cười thầm ghé mấy lời đầy thơNghiêng mình nâng bướm ấp yêu đóa hoa bàng hoàng Trên lòng hoa thắm ái ân hồn bướm mơ màng Bướm là những lá thư nàng xuân gửi đi chào mừng non sông Hoa dấu chân muôn màu, Nàng xuân đã ghi khi nàng vừa sang Bướm là những thiếu niên, lòng khao khát yêu, đời còn tươi sáng, Đóa hoa khách yêu kiều, tình thơ chớm gây ... Đời xuân trắng trongTrời bình minh lướt theo chiều gió, bướm bay bướm bay chàng đi tìm yêu Đầu cành muôn đóa hoa hàm tiếu, lả lơi mỹ miều, chú bướm đa tình Vườn hồng hoa ẩn sau màn lá, cánh phong kín hương nàng chưa hề yêu Đời nàng trông những con bướm tơ Nàng không ước mơ, đời hoa thơ trinh Bướm tình tứ ngắm hoa hồn say sóng xuân, lòng tràn yêu mơ Hoa hổ ngươi trên cành, tình trong ngẩn ngơ nhưng vờ làm duyên Bướm liền khoác cánh nhung, cùng hoa sánh đôi thề nguyền lưu luyến Đóa hoa hé môi đào tươi cười thầm ghé mấy lời đầy thơNghiêng mình nâng bướm ấp yêu đóa hoa bàng hoàng Trên lòng hoa thắm ái ân hồn bướm mơ màng Bướm là những lá thư nàng xuân gửi đi chào mừng non sông Hoa dấu chân muôn màu, Nàng xuân đã ghi khi nàng vừa sang Bướm là những thiếu niên, lòng khao khát yêu, đời còn tươi sáng, Đóa hoa khách yêu kiều, tình thơ chớm gây ... Đời xuân trắng trong

Sheet nhạc bài: BƯỚM HOA

Hợp âm

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Buom_hoa-sheet.swf” width=”690″ height=”840″][topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Buom_hoa-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]