Intro (Quang Lê & Ngọc Hạ): [D] | [C] | [D] | [C] | [D] | [D] | [D] | [A] | [A]-[C] | [D] Ai [D] ra xứ [G] Huế thì [D] ra Ai [Bm] về là về núi [Gbm] Ngự Ai [Bm] về là về sông [A] Hương [A] [D] Nước sông [G]......