Hợp âm dạo (Lê Sang) : [E] | [E] | [A] | [A] | [B][B] | [E] | [E] | [F#m]  [G#m] | [C#m] | [A] | [D#m] | [B] | [E] | [A] | [E]  Tôi có người [B] yêu mang tên [E] Hồng Ngự [E][C#m] Giờ đây cách [A] trở xa xôi......