Nhịp: 4/4, tempo: 200 Intro: [Ab] | [Gm7] | [Bb] | [Fm6] | [Eb] | [Eb]  [G] Trong lòng anh dường như nở hoa Khi cùng em kề vai đường xa Chút [Fm] sương trên vai sưởi [Bb] ấm ngày mệt nhoài Niềm [Eb] riêng anh giữ lại [G] Trong lòng anh dường như nở......