Hợp âm dạo (Đan Nguyên): [Dm] | [G] | [A7][Dm] [Gm] | [A]-[Dm] | [F/A]-[Dm][Gm] | [G] | [A7] Đêm [F/A] đêm ngửi mùi [Dm] hương, mùi hoa sứ nhà [Gm] nàng Hương nồng hoa tình ái, đậm [Dm] đà đây đó gọi tên Nhà nàng cách gần [Gm] bên, giàn hoa sứ......