(Theo giọng Ý Lan – Capo I.): [D] | [D] | [D] | [D][A] | [Bm7] | [Gbm] | [Asus4] [D] | [Bm] | [D] | [A][A] | [Bm7] | [E] | [A] Hãy [A] cứ là [Gbm] tình nhân [D] Để mong mỏi [A] đợi chờ [Dbm] Để chiều chuộng [Bm]......