Rất [Am] dài và rất [Dm] xa, Là những [Am] ngày thương [C] nhớ. [Dm] Nơi cháy lên ngọn [Am] lửa, [G] Là trái tim, là trái [E] tim yêu [Am] thương… Anh đang mùa hành quân pháo lăn [G] dài chiến [C] dịch [Am] Bồi hồi đêm xuất [C] kích chờ nghe [F]......