Lời bài hát
Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ Mang hình bóng quê hương, Lợp vào đây trăm mến ngàn thương Nón bài thơ, em đội nón bài thơ đi đón ngày hội mới Nước non ta nay một giải vẹn tròn như chiếc nón bài thơƠ ơ ơ ơ … ơ…ơ…ơ … ơAnh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ Gửi cho em dòng sông cửa bể cả vầng trăng và cả trời xanh Nước dưới sông có khi đầy khi cạn, trăng trên trời khi tỏ khi mờ Tình đôi ta từ bấy đến giờ vẫn tròn như chiếc nón bài thơ ơ hờ ơ hớAnh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ Mang hình bóng quê hương, Lợp vào đây trăm mến ngàn thương Nón bài thơ, em đội nón bài thơ đi đón ngày hội mới Nước non ta nay một giải vẹn tròn như chiếc nón bài thơƠ ơ ơ ơ … ơ…ơ…ơ … ơAnh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ Gửi cho em dòng sông cửa bể cả vầng trăng và cả trời xanh Nước dưới sông có khi đầy khi cạn, trăng trên trời khi tỏ khi mờ Tình đôi ta từ bấy đến giờ Vẫn tròn như chiếc nón, Vẫn tròn như chiếc nón bài thơ anh tặng em

Sheet nhạc bài: GỬI EM CHIẾC NÓN BÀI THƠ

Hợp âm

Gui em chiec non bai tho - sheet_001

Gui em chiec non bai tho - sheet_002