Anh [Bb] gửi cho em chiếc nón bài [Cm] thơ xứ [F] Nghệ Mang hình [Eb] bóng quê hương, [Cm] Lợp vào [F] đây trăm mến ngàn thương [Bb] Nón bài thơ, em đội nón bài [Cm] thơ [Bb] đi đón ngày hội [F] mới Nước non [Bb] ta nay một giải vẹn [Cm] tròn......