Chiều [Am] nay tôi như mây [Dm] trên trời bay lãng du Một mình ngồi mơ đôi [G] mắt nai Hôm qua em đi [C] xa rồi buồn [F] vắng chút hương ngọc [Am] lan [G] | [Am] | [G] | [Am] Những trang giấy thơm trâm em [Dm] cài còn đây [E7] Những......