Lời bài hát
Hợp âm dạo (Quang Lê):    Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng Ngày xưa ai quyền quý cao sang Em chính em ngày xưa đó Ướt xây đời lên tột đỉnh nhân gianNgày xưa ai mến nhạc yêu đàn Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang Tôi chính tôi ngày xưa đó Cũng đèo bồng mơ người đẹp lầu quanRồi một hôm tôi gặp nàng Ðem tiếng hát cung đàn Với niềm yêu lai láng Nhưng than ôi quá bẽ bàng Bao tiếng hát cung đàn Người chẳng màng còn chê chánNhìn đời thấy lắm phũ phàng Mượn tiếng hát cung đàn Với niềm đau dĩ vãng Nhưng bao giông tố lan tràn Lên gác tía huy hoàng Như đổ theo nước mắt nàngCòn đâu, đâu lá ngọc cành vàng Còn đâu, đâu quyền quý cao sang Em chính em ngày xưa đó Ðến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn Ðời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang Em, em nhớ xưa rồi em khóc Tôi thoáng buồn tuôn dòng lệ đài trang -  -  -Nhìn đời thấy lắm phũ phàng Mượn tiếng hát cung đàn Với niềm đau dĩ vãng Nhưng bao giông tố lan tràn Lên gác tía huy hoàng Như đổ theo nước mắt nàngCòn đâu, đâu lá ngọc cành vàng Còn đâu, đâu quyền quý cao sang Em chính em ngày xưa đó Ðến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn Ðời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang Em, em nhớ xưa rồi em khóc Tôi thoáng buồn tuôn dòng lệ đài trang

Sheet nhạc bài: GIỌT LỆ ĐÀI TRANG

Hợp âm