Hợp âm dạo (Quang Lê): [Bm] | [Em][Em] | [Bm][Bm] [Em][Gbm] | [Bm] | [Bm] Ngày [Bm] xưa ai lá ngọc cành [Em] vàng Ngày [A] xưa ai quyền quý [D] cao sang [Dbm7] Em chính em ngày xưa [Gbsus4] đó Ướt xây đời lên tột đỉnh nhân gian Ngày [Bm] xưa......