Hợp âm dạo (Thiên Quang – Capo I.): [F] | [F] | [F] | [F] | [Am] | [F] | [F#m] | [F] | [Am] | [D] [Dm] | [Am] | [G] | [Em] | [G] | [F] | [Em]-[A] | [D]-[A] Gió về miền [Am] xuôi. Anh đưa em cuối nẻo đường [C] đời. Gió đầu [Dm] non gió [D] lộng......