Lời bài hát

 

Hợp âm dạo (Thiên Quang - Capo I.):

- -

Gió về miền  xuôi.
Anh đưa em cuối nẻo đường  đời.
Gió đầu  non gió  lộng đầu  ghềnh.
Đường em  đi đường nở hoa khắp luống  cày.
 Trên đường em  đi đường nở  hoa khắp bốn  mùa.-  

Gió... gió  về là về miền  xuôi.
Anh đưa  em nước lớn nước  ròng.
Để em qua  sông qua suối thăm  chồng.
Gió về miền  xuôi qua bốn biển năm  ghềnh.
Gió đưa em ngược  xuôi. -

 Em ơi em ơi
Đường về  quê ta mấy  bước
Đường về  quê xa mấy  nẻo
Mà  sao người nỡ bỏ quên  đường
 Trên đường em  đi đường nở  hoa khắp luống  cày
Trên đường em  đi đường nở  hoa khắp luống  cày.

 Trên đường em  đi đường nở  hoa khắp bốn  mùa.-

     

    -  -

Gió... gió  về là về miền  xuôi.
Anh đưa  em nước lớn nước  ròng.
Để em qua  sông qua suối thăm  chồng.
Gió về miền  xuôi qua bốn biển năm  ghềnh.
Gió đưa em ngược  xuôi. -

 Em ơi em ơi
Đường về  quê ta mấy  bước
Đường về  quê xa mấy  nẻo
Mà  sao người nỡ bỏ quên  đường
 Trên đường em  đi đường nở  hoa khắp luống  cày
Trên đường em  đi đường nở  hoa khắp luống  cày.  Trên đường em  đi đường nở  hoa khắp bốn  mùa.

Sheet nhạc bài: GIÓ VỀ MIỀN XUÔI

Hợp âm

Gio_ve_mien_xuoi