Sheet nhạc bài: GIÁO ĐƯỜNG IM BÓNG

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Ngọc Trọng):
Nhớ tới đêm đầy ánh sáng
Hương trong gió tràn mênh mang
Giây phút như ngừng thôi rơi
Tiếng kinh muôn lời.
ĐK:
Thánh giá xa vời lắm với chuông chiều ngân
Ngày xanh bước về nhà ước mơ dài lâu
Nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng
Đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ. 
 
Nhớ tới đêm đầy ánh sáng
Hương trong gió tràn mênh mang
Giây phút như ngừng thôi rơi
Tiếng kinh muôn đời.
ĐK:
Thánh giá xa vời lắm với chuông chiều ngân
Ngày xanh bước về nhà ước mơ dài lâu
Nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng
Đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ. 
   
Nhớ tới đêm đầy ánh sáng
Hương trong gió tràn mênh mang
Giây phút như ngừng thôi rơi
Tiếng kinh muôn đời.
ĐK:
Thánh giá xa vời lắm với chuông chiều ngân
Ngày xanh bước về nhà ước mơ dài lâu
Nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng
Đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ.