Lời bài hát
Hợp âm dạo:     Đêm nay con không được tới nhà thờ  Thì xin thắp lên thắp lên ngọn nến đơn sơ  Mừng  chúa ngày xưa giáng sinh hạ  trần Và  nay trong mái tranh  nghèo Cuối  thu làng xóm tả tơi. Đêm  nay con  dâng ngài tấm  lòng thành  Niềm vui thánh  ân chứa chan ngày chúa sinh  ra  Ngài  đến cùng bao trái tim thật  thà Để  ban ánh sáng chan  hoà Muôn  đời chúa mãi  thương ta. ĐK: Ôi chúa trên  trời đã nên con  người dẫu ta mỏi  mệt  Con chúa sinh  ra xác thân nhục  nhằn khó khăn  trăm bề  Ngài đã bơ  vơ  lạnh buốt như ta  Ôi chúa thiên  đàng đã đến cơ  hàn bước chung  nhân trần. Ngôi hai sinh  ra đổi mới nhân  trần  Nguyện xin chúa  ban khắp nơi người biết thương  nhau  Mảnh  áo dù tơi tả cũng chia  đều Dù  mưa nắng cũng chung  lều êm  đềm chan chứa  tình cha.

Sheet nhạc bài: GIÁNG SINH TRONG MÁI NGHÈO

Hợp âm