Hợp âm dạo (Don Hồ): [Am] | [Am] | [F] | [Em] | [Am][Am] | [Am7] [F] | [Em] | [Am] | [F]-[G] | [Dm]-[F][Em] | [Am] Trả lại em yêu chiếc [Am] khăn ngày nào [C]-[Asus4] Ngày còn bên nhau ái ân [Dm] tràn đầy [Am] Trả lại em [G6] yêu những năm [F]......