Hợp âm dạo: [G] | [G] | [D] | [D] | [Em][Em][Bm] [Am] | [D] | [Bm7][Em] | [G] | [D] | [G] | [G][G] Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi [D] buồn [D] Thấm ướt lệ [Asus4] sầu môi đắng [Bm] vì đánh mất hy vọng [Bm] Lần......