Hợp âm EM ĐI MẪU GIÁO   Nắng vừa [G] lên em đi mẫu giáo Chim chuyền cành hót chào chúng em Cô giáo [Am] khen em chăm [C] học Mừng vui [A7] đón em vào [D] trường Em được [G] vui hát [C] ca Cô giáo [Am] em dạy bao điều hay Bé chăm [C]......