Lời bài hát

Hợp âm dạo (Oplus - Capo I.):

   

   

Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xao động cả rặng cây. 

Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Bông lúa trĩu í trong lòng tay
Như đựng đầy gió mưa gió nắng
Như mang nặng giọt mồ hôi của bao người
Nuôi lúa lớn lúa ơi
Của bao người nuôi lúa lớn ... lúa ơi.   

     

Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xao động cả rặng cây. 

Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Bông lúa trĩu í trong lòng tay
Như đựng đầy gió mưa gió nắng
Như mang nặng giọt mồ hôi của bao người
Nuôi lúa lớn lúa ơi
Của bao người nuôi lúa lớn ... lúa ơi.   

Sheet nhạc bài: EM ĐI GIỮA BIỂN VÀNG

Hợp âm