Lời bài hát

 

Việt Nam! trên đường chúng ta đi.
Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó.
Nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời.
Nghe ấm lòng những khi đang dồn bước,
mà vui sao ta chẳng nói nên lời.

Dặm đường xa ta đi giữa mùa xuân.
Ta đi giữa tình thương của Đảng, tiếng Bác Hồ rung động măi trong tim.
Đường ta đi ánh lửa soi đêm dài,
đường ta về trong nắng ấm ban mai.
Việt Nam, Việt Nam! Qua từng bước gian nan,
lớn lên rồi đẹp những mùa xuân.

Ta đi qua phố qua làng, ngọn đèn sáng giục lòng ta đó
Lời mẹ nói ấm lành ngọn gió, đàn em vui ríu rít mái trường.
Ta đi đường rợp bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cờ mới.
Những ánh mắt đêm đêm trông đợi,
chiến trường xa dồn dập những chiến công.

Việt  Nam! trên đường chúng ta đi.
Nghe gió thổi đồng  xanh quê ta đó.
 Nghe sóng biển ầm  vang xa tận  tới chân  trời.
Nghe ấm  lòng những khi đang dồn bước,
mà vui  sao ta chẳng nói nên  lời.

Dặm đường xa ta đi giữa mùa  xuân.
Ta đi giữa tình thương của Đảng, 
 tiếng Bác Hồ rung động măi trong tim.
 Đường ta đi ánh  lửa soi đêm  dài,
đường ta về trong nắng ấm ban  mai.
Việt  Nam, Việt  Nam! Qua từng bước gian nan,
lớn  lên rồi đẹp  những  mùa xuân.

Ta đi qua phố qua làng, ngọn đèn sáng giục lòng ta đó
 Lời mẹ nói ấm  lành ngọn gió, đàn  em vui ríu rít mái  trường.
 Ta đi đường  rợp bóng hàng dương đất bom đào  đã lên màu cờ mới.
 Những ánh  mắt đêm  đêm trông  đợi, 
 chiến trường  xa dồn dập những chiến  công.

Miền Nam ơi, miền Nam! Hỡi những dòng sông soi bóng dừa xanh.
Những đỉnh núi khuất mây mờ xa tắp.
Ta sẽ đến nơi đâu còn giặc, ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên.
Miền Nam, miền Nam! Nghe từng tiếng vang vang

Sheet nhạc bài: ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

Hợp âm

Duong chung ta di 01_001

Duong chung ta di 02_001

Duong chung ta di 03_001

Duong chung ta di A 01_001

Duong chung ta di A 02_001

Duong chung ta di A 03_001